Stevns Frivillighedscenter

Himlingøje Bylaug

Om Himlingøje Bylaug.

Foreningens formål er at varetage alm. interesser for borgere bosiddende i Himlingøje.

Som medlemmer kan optages alle borgere bosiddende i Himlingøje.

Formand Anne-Lis Langhoff

Kasserer Ulla Juhl Jensen

Medlemskab 50 kr.betales årligt inden generalforsamlingen i maj måned