Skip to main content

Ung til ung FællesskaberUng til ung fællesskaberUng til Ung Fællesskaber

Find os på Facebook: Ung til Ung Fællesskaber på Stevns

Instagram: UTU Stevns

Ung til Ung Fællesskaber er et 3-årigt projekt for dig som er ung - mellem 14-25 år - og bosiddende på Stevns. Projektet skal være med til at skabe nye fællesskaber, styrke trivslen og give jer unge mulighed for at udfolde jeres potentiale ved at være frivillig i projektet.

Ung til Ung Fællesskaber består af tre spor:

  1. Frivillig cafe
  2. Brobygning til foreninger
  3. Ung til ung brobygning

Frivillig cafe

Den frivillige cafe, som i daglig tale kaldes ’ungelokalet’, holder til i Bredgade 1 i Hårlev. Den frivillige cafe ligger i forlængelse af biblioteket. Ideen med den frivillig cafe er, at unge mødes om at være frivillige sammen. Frivillig cafeen er et inkluderende og åbent handlefællesskab, hvor du som ung mødes med andre unge og planlægger aktiviteter i samarbejde med en tilknyttet koordinator. Alle er velkomne og alle kan bidrage med noget. Aktiviteter kan foregå på hele Stevns. Ude som inde.

Frivillig Cafeen har åbent en gang om ugen. Du skal ikke tilmelding dig. Du møder bare op.

Som ung i frivillig cafeen er du også med til at indrette cafeen og beslutte hvilke ting der skal anskaffe til cafeen.  Du er også med til at definerer rammerne for en god fællesskabskultur.

I det første halve år har der været afholdt et loppemarked i ungelokalet med mere end 100 besøgende og de unge har afholdt donationsoverrækkelse, hvor vi donerede overskuddet fra loppemarkedet til Cafe Stevnen og Røde Kors i Store Heddinge.

Du har også mulighed for at deltage i udvekslingsturer fx til andre frivillighedscentre.
Frivillig Cafeen og aktiviteterne udvikles og tilpasses løbende igennem projektet af jer unge, som er aktive og driver cafeen.

Brobygning til foreninger

Det andet spor handler om at skabe brobygning mellem jer unge og lokale foreninger. Som ung får du mulighed for at afprøve og tilegne dig nye spændende kompetencer og får indsigt i frivillige foreningers arbejde. Du kan være frivillig og hjælper lokale foreninger både gennem ad hoc-frivillighed og/eller gruppe-frivillighed.  

Der vil blive afholdt 2-3 workshops-forløb for lokale foreninger, hvor foreningerne og I unge i fællesskaber undersøger, hvilke behov foreningerne har og hvor I unge kan se jer selv.

Ung til ung brobygning

Sidste spor i Ung til Ung Fællesskaber er at skabe relationer mellem socialpsykiatriens ungeværested og Unge fra frivillig cafeen. I samarbejde med socialpsykiatrien vil vi lave fællesarrangementer, hvor I unge får mulighed for at besøge hinanden. Igennem ung til ung brobygning inviteres de unge fra ungeværestedet ind i frivillig cafeen.

Vi har i projektet på nuværende tidspunkt haft samarbejde med Cafe Stevnen, Røde Kors Store Heddinge, Stevns Bibliotekerne og Mænds Mødested.

Projektet Ung til Ung Fællesskaber løber fra januar 2023 til og med december 2025. Vi arbejder på at aktiviteterne i Ung til Ung Fællesskaber kan videreføres efter projektets afslutning til gavn for de unge på Stevns.

Vil du være med i Ung til Ung Fællesskaber?

Er du selv nysgerrig på at deltage i vores aktiviteter eller kender du en ung, der vil have lyst til at være med?   

Kontakt vores projektleder Jette Kiær på telefon 2430 0066 eller mail jettek@stevnsfrivillighedscenter.
Der er altid mulighed for et intro-møde med Jette om projektet. Det gælder alle – ung som ældre - som er interesseret i at høre mere om projektet.

Her finder du os:

Frivillig Cafeen/Ungelokalet
Bredgade 1
4652 Hårlev

Vi har pt. cafemøder hver onsdag kl. 16-18, men ved behov er der åbent øvrige dage. Følg os på Facebook Ung til Ung Fællesskaber og hold dig opdateret om vores aktiviteter.

Tlf. Jette 4023 0066

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.