Stevns Frivillighedscenter

Bliv skoleven i 1. klasse på Store Heddinge skole

skolensvenner


Har du lyst til en frivillig indsats, hvor du bliver en aktiv del af børns skolehverdag og hvor du virkelig kan mærke, at du gør en forskel - så bliv skoleven på Store Heddinge skole

Hvad er en skoleven
Skolevenner er frivillige, der understøtter lærerstyrede aktiviteter i skolen og er tilknyttet en fast klasse 2-4 lektioner om ugen i skoletiden.

Skolevenner gør en forskel for børns trivsel og læring i skolen, som på sigt er med til at understøtte, at flere børn og unge er i stand til at gennemføre 9. klasses afgangseksamen og få en vej ind i uddannelse og beskæftigelse.

Som skoleven hjælper du f.eks. elever med behov for ekstra opmærksomhed og give støtte til elever med startvanskeligheder eller forståelsesproblemer - efter lærerens eller pædagogens anvisninger.

Du kan også være en støtte i frikvartererne og være elevernes voksne ven, der lægger øre til deres historier og tanker. Undervisningen er lærerens ansvar, og du går til hånde, og har god tid til at hjælpe eleverne.

Som skoleven er du en nærværende og stabil voksen, der understøtter enkeltelever i fællesskabet og bidrager til, at flere børn føler sig hørt og set.

”Det gode ved en skoleven er, at man kan få hjælp, men man kan også sætte sig ned og snakke med dem, hvis man har haft en dårlig dag, eller man bare har brug for at snakke med en” (elev i 2. klasse).

Hvem er du

  • Du er måske gået på efterløn eller pension, og har tid til rådighed som du gerne vil bruge på energiindsprøjtning med en masse skønne børn.
  • Du er måske studerende på lærer- eller pædagoguddannelsen, og vil gerne have mere tid sammen med eleverne, hvor du gennem længere tid kan danne relationer, og være en del af en undervisningspraksis.
  • Du er måske selvstændig, arbejder på skæve tidspunkter, eller har på anden vis mulighed for at tilrettelægge din tid, så du kan "gå i skole" et par timer i skoletiden hver uge.

Hvad kræver det

  • Lyst til at indgå i en længerevarende relation med børn og lærer.
  • Mod på og glæde ved at være sammen med børn og evnen til at samarbejde med læreren eller skolepædagogen.
  • Evnen til at være nærværende og lyst til at lytte til det, børn er optaget af.
  • Ren børneattest, som skolen indhenter, inden du starter som skoleven.

Hvad får du ud af det
Du bliver en fast del af børns skoleliv og får indblik i børns liv og tanker. Du får mulighed for at gøre en stor forskel for børn, der oplever dig som en nærværende og skøn voksen, der altid har tid og lyst til at være sammen med dem. Du kommer til at arbejde tæt sammen med Marianne, der er lærer i 1. klasse.

Som skoleven bliver du også en del af skolevensfællesskab på landsplan, hvor I deler erfaringer og oplevelser både online og fysisk til bla. et årligt årsmøde.
Hvad er Skolens Venner

Skolens Venner er en lille, landsdækkende forening. Vi arbejder tæt sammen med lærerne og skoleledelserne og er støttet af såvel Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Skole og Forældre som Danske Skoleelever.

Læs mere her: www.skolensvenner.dk og på Facebook

Udskriv