Skip to main content

Printer og plakater

Som frivillig forening kan I printe jeres materialer i Stevns Frivillighedscentret.

Som nyt medlem er de første 100 fotokopier er gratis. Herefter koster det:

A4  
Sort/hvid  50 øre
Farve 1 kr
A3  
Sort/ hvid 1 kr
Farve 2 kr
Laminering  
A4 1 kr
A3  2 kr.